29.10.1995 – Polen (Krosniewice,Sroda,…)

29.10.1995

Px48-1726 mit P7253 von Sroda nach Zaniemysl, u.a. in Snieciska

Px48-1726 mit P7254 von Zaniemysl nach Sroda , u.a. in Snieciska

30.10.1995

Fahrt mit MBxd1-168 nach Boniewo (sw-Aufnahmen)

u.a. in Ostowki, Osiecz